Luftkvaliteten för dålig i förskola

Tyresö Förskolan Gunghästen behöver förbättra ventilationen så att luftkvaliteten blir bättre. Det visade sig när Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund gjorde en inspektion i mars.

I lokalerna uppmättes höga halter av koldioxid, över 1 000 ppm, i både vilorummet och i matsalen. Det är högre värde än vad Socialstyrelsens gräns för lokaler där barn vistas regelbundet.