Så vill Tyresös nya styre minska utsläppen

Miljö avgaser utsläpp
Mitt i Tyresö följer i en artikelserie upp frågor som läsarna lyfte upp inför valet i höstas.
Det har snart gått ett år sedan valet. Inför valet berättade partierna vad de ville göra i fem heta frågor.
Mitt i Tyresö frågade det nya styret och oppositionsrådet hur de tycker att det har gått.
Det här är femte delen – utsläppen.

Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet? Det var en av fem frågor politikerna fick svara på innan valet.

Tätare busstrafik, fler infartsparkeringar och ett kollektivtrafikkörfält på Tyresövägen, svarade Liberalerna bland annat. Att ställa om till hållbara lösningar för resor och transporter är det viktigaste, svarade Miljöpartiet. Socialdemokraterna höjde rösten för bland annat ett kommunalt klimatråd och bilpool.

Nu – till skillnad mot då – styr som bekant de tre partierna ihop.

Tillsammans för Tyresö politiker Tyresö Åkesdotter Lindblom Mattsson

Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP). Pressbild

Vad har ni gjort sedan valet?

– Vi bygger kollektivtrafiknära bostäder för att ställa om trafiken till mer hållbara resor och transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras i en ny trafikstrategi. Det finns en ny renhållningstaxa för att stimulera till ökad sortering och återvinning. Ny måltidspolicy för kommunen, mer klimatsmart mat och mindre matsvinn. Tyresö är med i projektet BeChange där Tyresöbor kan bli mer klimatsmarta. Gräsmattor görs om till blomstrande ängar som gynnar biologisk mångfald, skriver Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Anita Mattsson (S) i ett gemensamt mejlsvar.

Ett bibliotek för sportutrustning ska öppna

Vad planerar ni att göra?

– Ett Sportotek – ett bibliotek för sportutrustning – ska öppna. Det ska bli smartare belysning i kommunala anläggningar med led-teknik. Vi har anställt en hållbarhetsstrateg och inrättat ett hållbarhetsutskott som ska se till att klimatarbetet bedrivs målmedvetet och långsiktigt.

Anki Svensson (M) är oppositionsråd.

– Tyresö har under många år haft ett omfattande miljö- och klimatarbete vilket vi ska fortsätta med. Det är viktigt att vi arbeta vidare med klimatfrågan och gör allt vi kan för att bidra till minskade utsläpp. För oss är det viktigt att politiken gör skillnad, på riktigt, inte bidrar till mer byråkrati och ökade kostnader, skriver hon.

Här kan du läsa tidigare delar i artikelserien