Tyresös politiker är billigast i Stockholm

Sugen på en politisk karriär för pengarnas skull?

Glöm då Tyresö, här är de politiska arvodena lägst i länet.

– Vill man sitta i en nämnd för pengarnas skull så är man inte rätt person, säger Fredrik Saweståhl (M).

423 kronor kostade den ­politiska verksamheten per Tyresöbo under 2012.

Det är den lägsta årskostnaden för politiken i hela Stockholms län, enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting som nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Bara sex kommuner har en lägre politisk kostnad än Tyresö. Till dem hör Göteborg, Malmö och Uppsala, stora kommuner där de politiska utgifterna kan fördelas över en större andel skattebetalare.

Att det betydligt mindre Tyresö med runt 44 000 invånare tar plats som den sjunde billigaste kommunen i landet, och dessutom går förbi Täby på länsrankningen, menar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl beror på hur ­Tyresös politiska verksamhet ser ut.

– Vi har länge varit smala och har inte lika många nämnder som andra kommuner. I stället har vi samlat kompetensen i färre nämnder vilket gör politikerna kunnigare och arbetet effektivare.

Det andra huvudskälet är att politikerna får betalt per timme, vi har inga fasta årsarvoden som många andra kommuner.

Själv tjänar Fredrik Saweståhl 66 597 kronor i månaden och oppositionsrådet Anita Mattsson (S) 57 910 kronor.

– Jag har ett bra arvode, men jämfört med övriga Stockholm har det visat sig vara lågt, säger Fredrik Saweståhl.

Han och Anita Mattsson är de enda fulltidsavlönade politikerna i kommunen, därefter följer andra kommunalråd och fler nämnordförande som är deltidsarvoderade.

De flesta av de 148 personerna med politiska uppdrag i Tyresö jobbar politiskt bara några timmar i veckan.

Finns det risk att folk värjer sig från Tyresöpolitiken för att det är för dåligt betalt?

– Det här handlar ju om förtroendeuppdrag och vi moderater har i alla fall inte upplevt problem med rekryteringen. Tyresö har varit bland de tio billigaste kommunerna så länge jag känt till dessa undersökningar, säger Fredrik Saweståhl.

Fakta

De betalar mest och minst