Tyresös skolor har surffilter mot porr

Barn använder dator
De flesta kommuner i Stockholms län har ett porrfilter i skolan – eller är på väg att införa ett.
Fem av länets 26 kommuner saknar porrfilter i skolan.
Men Tyresö har ett filter som blockerar porr, våld och extremism för alla verksamheter inklusive skolan.

20 av 26 kommuner i Stockholms län har ett filter som blockerar sidor med pornografiskt innehåll på skolornas nätverk.

Därmed är snittet betydligt högre än i hela landet där nästan hälften av kommunerna saknar porrfilter i skolan, enligt organisationen Porrfri barndom.


Så ser det ut i din kommun

Kommunernas svar om porrfilter i skolan.

Stockholms stad har nyligen infört ett filter på skolornas datorer. Tyresö kommun har gjort samma sak.

Tyresö har ett surffilter som bland annat blockerar porr, våld, extremism. Det gäller för samtliga verksamheter inklusive skolan.

Sammanfattning

20 av 26 kommuner har porrfilter i skolan

20 av 26 kommuner i Stockholms län har svarat ja på frågan om de har porrfilter i skolan.

Botkyrka och Nacka saknar detta.

I Sollentuna finns det ett politiskt beslut på att ett porrfilter ska införas under 2019.

Österåker har ett filter som loggar all porrsurf i väntan på beslut.

I Nynäshamn har porrfiltret stängts av i samband med IT-arbete. Det kommer sannolikt återinföras under hösten 2019.

Ekerö kommun har inte svarat på enkäten

Källa: Mitt i:s enkät

De har valt en annan väg

I södra Stockholm är Botkyrka och Nynäshamn de enda som saknar ett porrfilter.

I norr saknar till exempel Österåkers kommun ett filter. Men där har man valt en annan väg.

Där har kommunkansliet varnat för att porrfilter är en ”trubbig lösning” som är långt ifrån heltäckande – och att de kan leda till att ”prestandan för internetsurf sjunker”.

I väntan på ett beslut kartlägger kommunen nu problemets omfattning.

– I nuläget loggas eventuell porrsurf i skolorna via kommunens nätverk för att skapa ett faktabaserat beslutsunderlag, säger kommunikationschefen Helena Cronberg.