ANNONS

Tyresöskola fick inte stopp på utfrysning

I tre månader blev en 14-årig flicka utfryst i skolan. Hon satt ensam på rasterna och ensam i matsalen.

Nu får skolan och Tyresö kommun kritik av Barn- och elevombudet.
ANNONS

Det började efter sommarlovet, när Liv, som egentligen heter något annat, fick anonyma meddelanden på bland annat Facebook.

Det stod att hon var tjock, fet, ful och att hon kunde gå och dö. Strax därpå började också utfrysningen i skolan.

– Från oktober fram till jullovet satt hon ensam. Men jag sa hela tiden att hon inte fick låta det här förstöra hennes skolgång. Hon har ju bara ett år kvar till gymnasiet, säger mamman.

Efter en vecka berättade flickan för sin lärare om kränkningarna på mobilen och ensamheten i skolan.

Hon och de inblandade flickorna kallades till flera samtal, men när Liv i slutet av november fortfarande tillbringade skoldagarna helt isolerad anmälde mamman skolan till Barn- och elevombudet – den avdelning inom Skolinspektionen som handlägger kränkningar i skolan.

Efter en granskning har Barn- och elevombudet nyligen gjort klart att skolan agerat för vagt och att det dröjde för lång tid innan skolans rektor och förvaltningen centralt fick veta vad som hänt.

– När man får reda på att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling är skolans huvudman skyldig att skyndsamt utreda vad som hänt. Görs inte det tillräckligt snabbt kan det bli svårt att sedan sätta in rätt sorts åtgärder, säger Ylva Hjelte, jurist på Barn- och elevombudet.

Skolans rektor säger att kritiken från Barn- och elevombudet gjort att skolan nu ändrat en del rutiner.

Numera ska till exempel både elevhälsoteam och trygghetsteam kopplas in omedelbart.

ANNONS

Likaså ska förvaltningen centralt snabbt informeras om händelsen.

Skolpolitikerna i Tyresö har satt högsta prioritet på arbetet mot kränkningar i skolan, och ett arbete med att se över vilka metoder som används på skolorna har inletts.

– Det här får inte hända. Alla vuxna som jobbar i skolan måste omedelbart vidta åtgärder när barn blir kränkta, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande, Ann-Christin Svensson (M).

Livs mamma är lättad efter Barn- och elevombudets kritik mot skolan och kommunen.

– Det har varit en fruktansvärd tid, men nu har min dotter hittat några få nya vänner. Jag hoppas att fler föräldrar i framtiden är uppmärksamma på vad som kan hända och har koll på sina barn, säger hon.

Fakta

Flest fall 2009

Antal fall av kritik från Barnelevsombudet (BEO) mot Tyresö kommun:

Källa: Skolinspektionen/BEO

ANNONS