Tyst minut hölls för döda

En tyst minut hölls under onsdagen för att hedra de två arbetare som avled vid Fortums nya verk för ett år sedan.

På onsdagen den 4 november var det exakt ett år sedan två arbetare på Fortums nya kraftvärmeverk dog vid en olycka.

För att hedra deras minne hölls det en tyst minut i verket i Hjorthagen.

8:45 ljöd det en nödsignal för att markera starten på den tysta minuten.