Ulla Hamilton berättade om nybygge

Lidingö I torsdags hölls ett möte i Ansgarskyrkan där trafik- och näringslivsborggarrådet Ulla Hamilton (M) och Mårten Frumeri från exploateringskontoret i Stockholm berättade om Norra Djurgårdsstaden. Mötet hade arrangerats av Lidingö­villor i samarbete med Lidingö stad. Efter en presentation var det dags för frågestund. De 60 besökarna var väldigt frågvisa.

– Många av frågorna handlade om infartsparkeringen i Ropsten och hur Stockholms stad ser på den, säger Alf Lundberg, ordförande i Lidingövillor.