Ulvsättra: Bygglov för 160 ungdomsbostäder

De tre huskropparna kommer ligga vid Bolindervallens norra del.
De tre huskropparna kommer ligga vid Bolindervallens norra del.
Så kommer de nya byggnaderna se ut.
Så kommer de nya byggnaderna se ut.
Kommunen har sedan en tid tillbaka planerat att bygga modulhus i Ulvsättra. Ursprungligen var tanken att bostäderna delvis skulle husera nyanlända – men nu ser behovet ut att redan vara täckt. Trots det går kommunen vidare med planerna, och nu ska bostäderna istället gå till studenter och ungdomar.

Järfälla har kommit överens med företaget Xlntliving om att bygga 161 små lägenheter i Ulvsättra, vid Bolindervallens parkering. Lägenheterna är alla på 26,4 kvadratmeter, och är avsedda för ungdomar och studenter. Ursprungligen skulle hälften av lägenheterna gå till nyanlända, men nu ser kommunen att behovet för såna bostäder redan är täckt.

Ändå väljer man att gå vidare med byggandet. Resonemanget är att det ännu finns bostadsbrist, och att framför allt unga och studenter saknar boende.

– Vi kommer inte ha byggt bort bostadsbristen inom de närmaste tio åren så det här är ett sätt att tillfredsställa ett behov som finns. Varför inte köra, när vi ändå kommit så långt i hanteringen? säger Aphram Melki (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.

Grönt ljus för liknande projekt i Vålberga

Bostäderna kommer att byggas som modulhus; enklare, färdigbyggda enheter som bara behöver placeras. Det innebär också att de får begränsat bygglov – bostäderna får bara bli kvar i tio år, plus ytterligare fem år, om fastighetsbolaget ansöker om det.

Är det verkligen en bra idé för kommunen att bygga så kortsiktigt?

– Jag tycker det är en bra idé. Jag tänker så här: finns behovet för de här grupperna? Ja, klart och tydligt. Kommer det uppskattas? Ja. Så varför ska vi inte bygga? säger Aphram Melki.

I Vålberga, i Barkarby, har ett liknande projekt fått klartecken. Där är idén fortfarande att hälften av bostäderna ska gå till nyanlända, och andra hälften till ungdomar och studenter. Än finns ingen tidsplan för något av projekten, men eftersom det är modulbostäder borde det gå relativt fort att sätta upp dem.