ANNONS

Akut läge för Ulvsundasjön – så ska vattenlivet räddas

Ulvsundasjön.
Ulvsundasjön.
Båtvrak, tunnor och dumpade bilar. Människans påverkan har förstört för de vattenlevande varelserna i Ulvsundasjön. Nu jobbar Stockholms stad för att förbättra läget. Bland annat ska risvasar sättas ut i vattnet.
ANNONS

Stockholms stad beslutade 2015 om en handlingsplan för att stadens vatten, däribland Ulvsundasjön, skulle nå upp miljökvalitetsnormerna senast år 2027.

Nu ska ett lokalt åtgärdsprogram försöka förbättra läget för sjön. Miljöförvaltningen inom Stockholms stad har gett flera konsulter i uppdrag att undersöka bottenstrukturen och strandmiljöerna i området för att se vad som behövs.

Risvasar ska hjälpa fisken

Åtgärderna är tänkta att säkra beståndet av fisk, bottenfauna och vegetation. Den främsta åtgärden blir, enligt programmet, att säkra viktiga lekområden för fisk. Ett sätt att göra det på är att sätta ut risvasar. Bunten med grenar eller kvistar gynnar fisken genom att ge dem skydd och en säker plats för sin rom och fiskyngel.

Fakta

Ulvsundasjön

  • Ulvsundasjön har vattenförbindelser med Mälaren genom Tranebergssund och genom Karlbergskanalen.
  • I öst begränsas Ulvsundasjön av Essingeleden, i syd av Tranebergsbron och Tranebergssund samt i nordväst av Huvudstaleden och Huvudstabron, där den övergår i Bällstaviken.