ANNONS

Under förra året ökade antalet registrerade djurskyddsärenden hos länsstyrelsen, från knappt 2 900 stycken 2010 till 3 500 under 2011. Det är en ökning med 22 procent.

ANNONS

Ökningen berodde delvis på fler anmälningar om vanvård av djur, men framför allt på det utökade samarbetet med länets djurpoliser. Antalet omhändertagna djur ökade med 14 procent. Enligt myndigheten vet man ganska lite om det verkliga antalet djur som far illa, men menar att det är positivt att fler fall nu upptäcks och kan åtgärdas.