Underhåll av gårdarna försvaras

Förtydligande I förra veckans artikel om att skattepengar går till arrende­gårdarnas fastighetsunderhåll i strid mot avtalen hade ett citat fallit bort.

– Huddinge kommun har hållit en något högre standard på fastighetsunderhållet på lantegendomarna än vad som annars är brukligt på arrendemarknaden. Detta motiveras framför allt av att gårdarna ligger i tätortsnära naturreservat och är publika. Kommunen tar dock aldrig en arrendators driftskostnader, säger Lars Heins som är ansvarig för ­arrendena på kommunen.