Underjordiska hotellrum på Sveavägen får bygglov

Nu har Cityfast fått bygglov för sitt hotell – men inte för ett av hotellrummen.
Nu har Cityfast fått bygglov för sitt hotell – men inte för ett av hotellrummen.
Det underjordiska svartbygget på Sveavägen har nu fått bygglov i efterhand.
I alla fall bitvis.

Bolaget Cityfast bygger hotell på Sveavägen 108, något som Mitt i tidigare rapporterat om. Husets innergård och undervåning har rivits ut och ska bli 95 hotellrum, restaurang och uteservering – mitt emot McDonalds och Stadsbiblioteket.

Våldsam kritik

Men bygget har lett till våldsam kritik. Enligt grannar och hyresgäster har de senaste årens borrningar och rivningar orsakat enorma störningar och flera har flyttat ut. I november beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden om ett vite på sammanlagt 210 000 kronor på grund av störningarna.

Saknade bygglov

I januari 2019 berättade Mitt i att 12 hotellrum på nedersta botten saknade bygglov. Det innebar att Cityfast kunde fortsätta bygga i väntan på försenat bygglov, men på egen risk eftersom ingen garanti fanns på att företaget skulle få bygglov i efterhand.

Cityfast hade is i magen och fortsatte bygga trots riskerna. Och nu har företaget fått det försenade bygglovet för de 12 hotellrummen.

– Det beviljades den andra februari, säger Jesper Magnusson, bygglovshandläggare på Stockholms stad. 

Länsstyrelsens beslut gäller

Cityfast har också anlagt ett hotellrum i en av husets lägenheter, då med bygglov från staden. Men i oktober förra året beslutade länsstyrelsen att upphäva bygglovet eftersom det bryter mot detaljplanen. Lägenheten ska användas för bostadsändamål, inte av hotellgäster, konstaterade länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut gäller fortfarande, menar Jesper Magnusson.

– Vad gäller det bygglov för hotellrum i lägenheter som upphävdes av Länsstyrelsen så har inget nytt bygglov beviljats, säger Jesper Magnusson.

Mitt i söker Cityfast för en kommentar.