Underkänt för nytt vårdavtal

SALEM Den upphandling Salems kommun gjort om vilket företag som ska bedriva företagshälsovård i kommunen och som blev klar under våren måste tas om från början.

Upphandlingen får underkänt av förvaltningsrätten som konstaterar att kommunen inte följt reglerna under upphandlingsförfarandet.