Underkänt för stadsdelens plaskdammar

Stadens plaskdammar har varit ovanligt skitiga i år. Fyra av fem dammar har för höga bakteriehalter.

I Enskede-Årsta-Vantör är samtliga i behov av renovering, förutom Backens som har brister i städningen.

54 plaskdammar i staden var i drift i sommar. Från 81 procent av dem har rapporter kommit in om ovanligt mycket bakterier. Det visar en ny rapport från miljöförvaltningen. Staden har, förutom bakterieproverna, gjort inspektioner på plaskdammarna. Även här hittades brister. Bland annat hade 72 procent av dammarna brister i städningen.

Plaskdammarna i Enskede-Årsta-Vantör får underkänt rakt av. Plaskdammarna i Vivstavarvsparken, Vårflodsparken och Vättersdälden behöver samtliga renoveras, enligt rapporten. Backens plaskdamm har i sin tur brister i städningen och ovårdad vegetation.

En av orsakerna till de höga bakteriehalterna är, enligt rapporten, stora brister i parkstädningen i dammarnas närhet. Bakterierna kommer från jorden i omgivningen och hamnar lätt i dammarna om inte städningen sköts.

– Vi har följt upp med representanter från stadsdelarna och de kom fram till att skyddszonen på cirka 30 meter vid parkstädningen – där man ska vara extra försiktig – inte skötts så väl, säger Marithe Eriksson på miljöförvaltningen.

Det man mätt är bland annat bakterien pseudomonas aeruginosa. Den kan leda till ögon- och öroninflammationer och också leda till problem om man får in den i sår.