LÄS ÄVEN
Underkänt för parkskötsel – 250 000 kr i vite