Undermåliga busshållplatser vid Skogskyrkogården

Många äldre åker till Skogskyrkogården med buss.
Många äldre åker till Skogskyrkogården med buss.
Busshållsplatserna vid Skogskyrkogården är i dåligt skick och farliga för passagerare som är rullstolsburna eller använder rullator. Det anser Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor.
Rådet vill nu att trafiknämnden åtgärdar busshållplatserna.

Buss 183 trafikerar Skogskyrkogården på söndagar. Men alla 20 busshållplatser vid kyrkogården är undermåliga och i dåligt skick. Det konstaterar Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor efter en rundvandring på kyrkogården.

”För en passagerare som är rullstolsburen eller använder rullator är det nästan omöjligt att ta sig i och ur bussen på ett bekvämt sätt, utan risk att skada sig” skriver rådet i brev till trafiknämnden.

Rådet vill nu att trafiknämnden ser över och åtgärdar busshållplatserna på Skogskyrkogården så att de blir trygga för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Rådet skriver vidare att många äldre, företrädesvis ensamma kvinnor utan bil, besöker kyrkogården.