Efter undernäringslarmet: Så jobbar kommunen

Här måste äldre bo i tio månader medan Gustavsgården renoveras.
Mer än hälften av de äldre på Gustavsgården riskerade undernäring, enligt en rapport.
Efter larmet om att äldre riskerar undernäring på äldreboendet Gustavsgården har Värmdö kommun tagit till flera åtgärder. Att låta de äldre grilla är en av dem.
– Det är matglädje! säger Gabriella Rodling, vård- och omsorgschef.

Det har gått drygt två månader sedan Mitt i:s nyhet om att mer än hälften av de äldre på Gustavsgården lider av undernäring eller ligger i riskzonen för undernäring kom ut. Nyheten chockade Värmdöbor som reagerade starkt på uppgifterna.

Sedan dess har Värmdö kommun gjort flera förändringar. Bland annat har enhetschefen för äldreboendet bytts ut och tre nya sjuksköterskor har anställts.
– Vi har även rekryterat en silviasyster som arbetar på demensavdelningarna med att handleda och stötta personal som arbetar med de demenssjuka. Detta är mycket uppskattat hos såväl boende som medarbetare och närstående, säger Gabriella Rodling, vård- och omsorgschef i Värmdö kommun. 

Mer än hälften undernärda

Det var i mitten av mars som Lokaltidningen Mitt i berättade om rapporten som Värmdös medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, gjort. Den byggde delvis på intervjuer med de äldre själva, personal på boendet och chefen. Där framkom att mer än hälften av de totalt 106 boende var undernärda eller låg i riskzon för undernäring.

Dessutom visade journalförteckningar att boende ofta är oroliga och att de fått lugnande läkemedel mot oron utan att andra insatser prövats. Sammantaget kunde MAS inte längre garantera patienternas säkerhet. 

Jobbar med matserveringen

Sedan dess har MAS, den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, och vård- och omsorgschefen, Gabriella Rodling, varit på plats på Gustavsgården flera gånger. Där arbetar de nu med nutrition på plats och ser över miljön, matserveringen och upplägg för att de äldre ska få i sig tillräckligt med näring. Enligt Gabriella Rodling har man även börjat grilla på boendet.
–  Det är matglädje! Vi uppdaterar också alla riskbedömningar, måltidskort och måltidsobservationer, efterrätt och mellanmålsmeny, säger hon. 

Gör ni tillräckligt för att de boende ska må så bra som möjligt?
– Jag har rekryterat en ny enhetschef som jag har stort förtroende för. Dock tar det tid då nya arbetssätt och rutiner ska implementeras i verksamheten. Sedan ser jag en del brister i verksamheten som vi nu tar tag i som till exempel dokumentation, brister i rutiner och följsamheten i dessa, demensutbildningar etcetera, säger Gabriella Rodling.

 

Fakta

Åtgärder som vidtagits

  • Fokus på avvikelsehantering.
  • MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, finns på plats och handleder personal.
  • Uppdatering av ledningssystemet.
  • Tydligare och uppdaterade rutiner.

Källa: Värmdö kommun