Underskrifter för folkomröstning

SALEM Rönningepartiet lämnade i onsdags in namnunderskrifter till kommunen för att få till en folkomröstning om planerna för ett nytt Rönninge centrum. Partiet uppger att de lämnat 1 210 underskrifter. Det motsvarar minst 10 procent av de röstberättigade i kommunen, vilket är kravet för att fullmäktige ska kunna ta ställning för eller emot en omröstning.

En majoritet av politikerna står bakom nuvarande förslag. Rönningepartiet hävdar dock att det finns en bred folkopinion mot planerna. Valnämnden och kanslienheten ska nu kontrollera underskrifterna och behandla frågan. Först därefter kan en folkomröstning bli en fråga för fullmäktige.