Undersökning: Var tredje invånare otrygg

40 procent av kvinnorna uppger att de inte går ut sent då de känner sig så otrygga.
40 procent av kvinnorna uppger att de inte går ut sent då de känner sig så otrygga.
Drygt var tredje Solna- och Sundbybergsbo upplever att de inte är trygga när de vistas utomhus. Det visar en nationell trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).
I höst håller Sundbybergs stad flera möten med allmänheten för att få fram förslag på hur kommunen kan bli tryggare.

Polisen har för första gången låtit Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlägga befolkningens oro för brottslighet och förtroendet för polisen och rättsväsendet ända ned på lokal nivå.

Resultatet visar på stora skillnader. Den upplevda tryggheten i det egna området skiljer sig stort mellan innerstad, landsbygd och förorterna. Mest otrygga känner sig de boende i landets förorter.

Nästan hälften otrygga

I Solna polisområde – vilket inkluderar både Solnas- och Sundbybergs kommuner – upplever 32 procent av invånarna att de känner sig otrygga när de vistas ute sent på kvällen i det egna området, enligt statistiken.

Kvinnorna känner sig generellt mer otrygga än män. 40 procent av kvinnorna uppger att de avstår från att gå ut sent då de känner sig så otrygga. Samma siffra för männen är 22 procent.

Nästan var fjärde Solna- och Sundbybergsbo – 24 procent– är också mycket eller ganska oroliga för att utsättas bostadsinbrott. Lika många tycker att polisen inte bryr sig tillräckligt om de problem som finns i deras bostadsområden.

Trygghetsmöten ordnas i höst

Under november och december kommer Sundbybergs stad, ihop med bland annat polisen och bostadsbolag, att bjuda in till möten för att diskutera trygghet i flera av Sundbybergs stadsdelar.

Syftet är att få in synpunkter och tankar från de boende, vilket ska mynna ut i förslag på åtgärder för att göra Sundbyberg tryggare.

Information om var och när möten ska hållas hittar du här.

Fakta

Trygghetsundersökning

  • I den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar drygt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. Undersökningen genomförs av Brottsförebyggande rådet (Brå).
  • I NTU Lokal har polisen – för första gången – låtit Brå göra en parallell undersökning där invånare i respektive polisområde svara på frågor om utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. Till skillnad från nationella undersökningen, som genomförs med hjälp av telefonintervjuer, genomförs NTU Lokal med hjälp av pappers- och webbenkäter. Resultaten från de båda undersökningar kan därför inte jämföras med varandra.
  • Undersökningen genomfördes med pappers- eller webbenkäter, och de tillfrågade frågades om deras upplevelse av trygghet och förtroende av rättsväsendet. De tillfrågade är i åldrarna 16–84 år i landets samtliga sju polisregioner.
Källa: Brottsförebyggande rådet Polisen och SVT.