Undersökning: Varannan Botkyrkabo otrygg

I Botkyrka kommun känner sig nästan hälften av invånarna otrygga utomhus.
I Botkyrka kommun känner sig nästan hälften av invånarna otrygga utomhus.
Nästan hälften av de boende i Botkyrka upplever att de inte är trygga när de vistas utomhus.
Det visar en nationell trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Polisen har för första gången låtit Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlägga befolkningens oro för brottslighet och förtroendet för polisen och rättsväsendet ända ned på lokal nivå.

Resultatet visar på stora skillnader. Den upplevda tryggheten i det egna området skiljer sig stort mellan innerstad, landsbygd och förorterna. Mest otrygga känner sig de boende i landets förorter.

Nästan hälften otrygga

I till exempel Botkyrka kommun söder om Stockholm – med förorter som Fittja, Hallunda, Tumba och Alby – upplever 45 procent av invånarna otrygghet när de vistas ute, rapporterar SVT.

– Det är ju naturligtvis verkligen inte bra eftersom det innebär en illavarslande inskränkning, säger Mats Löfving, chef för den nationella operativa avdelningen vid Polisen till kanalen.

Undersökningen genomfördes med pappers- eller webbenkäter, och de tillfrågade frågades om deras upplevelse av trygghet och förtroende av rättsväsendet. De tillfrågade är i åldrarna 16–84 år i landets samtliga sju polisregioner.

Fakta

Trygghetsundersökning

I den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar drygt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. Undersökningen genomförs av Brottsförebyggande rådet (Brå).

I NTU Lokal har polisen – för första gången – låtit Brå göra en parallell undersökning där invånare i respektive polisområde svara på frågor om utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. Till skillnad från nationella undersökningen, som genomförs med hjälp av telefonintervjuer, genomförs NTU Lokal med hjälp av pappers- och webbenkäter. Resultaten från de båda undersökningar kan därför inte jämföras med varandra.

Källa: Brottsförebyggande rådet Polisen och SVT.