M: ”Undrar om regeringen tar det på allvar”

Erik Andersson (M)
Erik Andersson (M)
Riksdagsledamoten Erik Andersson (M) ifrågasätter om jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) tar problemen, med att kvinnors vardag begränsas i vissa områden, på allvar.

Mitt i har i en serie artiklar uppmärksammat kvinnors situation i Järva. Igår uttalade sig jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i samband med en artikel om att en del kvinnor inte känner att de kan eller vågar ta plats i de offentliga rummen, på grund av bland annat hot och hedersrelaterat förtryck.

Riksdagsledamoten Erik Andersson (M) ifrågasätter om jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) tar problemen på allvar.

– Jag är bekymrad och undrar om regeringen verkligen tar detta på allvar? Från moderat håll har vi sedan en tid drivit frågor som obligatorisk samhällsorientering och hembesök från socialtjänsten, bland annat för att fånga upp kvinnor som lever på försörjningsstöd. Det är även viktigt att myndigheter skickar rätt signaler om vad som gäller i Sverige, här är alla oavsett kön lika mycket värda.

Varför har inte moderaterna agerat tidigare när ni varit i majoritet?

– Jag kan inte minnas att de här frågorna debatterats så mycket som de gör nu. De har blivit uppmärksammade efter oroligheter som varit i vissa områden.

Han tror också att ökad polisnärvaro kan vara en del av lösningen.

– Poliser på gator och torg skulle öka tryggheten och civila poliser skulle kunna ingripa när de upptäckter att kvinnor begränsas av män i offentliga rum.