ANNONS

Unga undviker att anmäla brott

Kommunen och polisen har extra koll på Granängsringen, Tyresö centrum och Alléplan.
Kommunen och polisen har extra koll på Granängsringen, Tyresö centrum och Alléplan.
Det nya styret anser att tryggheten behöver öka i Granängsringen.
Många av fjolårets våldsbrott inträffade vid Granängsringen med omkringliggande gator.
Misshandeln har ökat de senaste två åren i Tyresö. Även personrånen hade en pik under 2016 visar Mitt i:s kartläggning av utomhusbrott.
Kommunpolis Therese Löthman menar att mörkertalet är stort och att många unga inte anmäler brott till polisen.
ANNONS

Trygghet har blivit ett av valrörelsens viktigaste slagord. Men är Tyresö så otryggt?  Mitt i har gått igenom alla våldsbrott som inträffat utomhus i kommunen under 2017. Vi har också kollat brottsutvecklingen i Tyresö de senaste tio åren.

Misshandelsfallen verkar ha ökat något under 2016 och 2017. Enligt kommunens egen statistik så har också misshandelsanmälningarna rörande unga under 18 år, varit nästan dubbelt så många under 2017 jämfört med 2014.

Även personrånen hade en stegring under 2016.

Therese Löthman, Kommunpolis i Tyresö

– Det är en bild som vi känner igen. Vi märker också att många unga undviker att anmäla brott som de utsatts för till polisen och istället löser dem mellan varandra. Det rör sig både om personrån, misshandel och olaga hot, säger Therese Löthman, kommunpolis i Tyresö.

Antingen känner de utsatta sig rädda för att berätta vad som hänt för polisen och vissa fall har deras målsmän inte velat anmäla brotten av rädsla för vad som ska hända, vilket är mycket allvarligt menar Therese Löthman.

– Vi har inga gäng här i Tyresö, utan det är löst sammansatta konstellationer av ungdomar och unga vuxna som ger sig på varandra, säger hon.


Här anmäldes fallen av misshandel 2017

Gator där anmälningar om misshandel skedde under 2017, mot personer över 18 år.

ANNONS

Markeringarna anger gatan där anmälan gjordes, inte exakt adress.

Mörkare färg = fler anmälningar

Källa: Polisen


Granägsringen ett utsatt område

Många av fjolårets våldsbrott inträffade vid Granängsringen med omkringliggande gator, vilket också är ett av de tre områden som polisen och kommunen har ögonen på. De andra är Tyresö centrum och Alléplan.

– Det är områden där många känner sig otrygga och som vi i medborgarlöftet lovat att fokusera på, säger Therese Löthman.

Det är områden där många känner sig otrygga och som vi i medborgarlöftet lovat att fokusera på

Therese Löthman

Polisen och kommunen har också tagit krafttag för att få ner buskörningen i Skrubba, och därmed få de boende intill att känna sig tryggare. Trots att området egentligen ligger på Stockholm stads mark.

– Vi samarbetar här både med Stockholm stad, polisen i Globen och med Tyresö kommun, berättar Therese Löthman.

Stopplikten har redan utökats på två ställen och vägbulor ska sättas upp under våren.

Kommunen ska även nu i slutet av mars ge sig ut på trygghetscykling, för att inventera gång- och cykelvägarna i kommunen.

– Vi ska bland annat se över om det behöver tas ner häckar och bättras på belysning, säger Ola Åkesson, brottsförebyggande strateg på Tyresö kommun.


Här skedde personrånen 2017

Gator där personrånen anmäldes under 2017 mot personer över och under 18 år.

Markeringarna anger gatan där anmälan gjordes, inte exakt adress.

Grå = 1 anmält personrån, svart= 2 anmälda personrån

Källa: Polisen


 Jobbar hårt på tryggheten

I en lokal trygghetsundersökning som förra året gjordes av Brå, så uppgav 13 procent av männen och 29 procent av kvinnorna i Nacka lokalpolisområde (där Nacka, Värmdö och Tyresö ingår) att de kände sig otrygga med att gå ute sent på kvällen. 30 procent av kvinnorna och 13 procent av männen hade valt en annan väg hem av oro för att utsättas för brott.

Siffrorna är lägre än om man jämför med många andra kommuner i Stockholmsområdet, men de är fortfarande alldeles för höga, menar Ola Åkesson.

Vi tar känslan av otrygghet på största allvar och vill att alla våra kommunmedborgare ska känna sig trygga i Tyresö

Ola Åkesson

– Vi tar känslan av otrygghet på största allvar och vill att alla våra kommunmedborgare ska känna sig trygga i Tyresö, säger han.

Det dock ganska låga siffror, och tryggheten är hög i Nacka polisområde om man jämför med andra Stockholmskommuner menar Ola Åkesson.

Under våren kommer man också att fortsätta med föräldravandringar, där mammor och pappor till elever i årskurs 6-9 knallar runt på stan under helgkvällarna för att öka känslan av trygghet, berättar Ola Åkesson.


Antal anmälda fall av misshandel och personrån 2017

Källa: Brå


 

Fakta

Gatorna där flest våldsbrott skedde 2017

Granängsringen: 6 anmälda misshandelsfall, 2 anmälda personrån

Östangränd: 3 anmälda misshandelsfall, 2 anmälda personrån

Björkbacksvägen: 4 anmälda misshandelsfall, ett anmält personrån

Kyndelgränd: 2 anmälda misshandelsfall, ett anmält personrån

Mellanbergsvägen: 4 anmälda misshandelsfall

 

Källa: Brå
Fakta

Så gjorde vi undersökningen

  • Mitt i har gått igenom anmälningar för våldsbrott som har särskilda brottskoder när de sker utomhus: miss­handel, personrån och våldtäkt åren 2008–2017.
  • Vi har också gått igenom brott som ofta sker utomhus till exempel skadegörelse, väskryckningar och fickstölder.
  • För att visa var brotten sker har vi begärt ut gatunamn för anmälda våldsbrott under 2017. De fall av misshandel som visas på kartan är fall med målsägande över 18 år där gärningsman är obekant.
  • De fall av personrån som visas på kartan är fall med målsägande som både är under och över 18 år.
  • Gatunamn där våldtäkter skett lämnas inte ut av sekretesskäl.
  • Källor: Brå, SCB och Polisen