17 pojkar av hundra använder narkotika

Många ungdomar på Östermalm använder narkotika ochdricker alkohol. Det visar Stockholmsenkäten, som kartlägger ungdomars drogvanor.

På Östermalm storkonsumerar 55 procent av pojkarna i årskurs 2 i gymnasiet alkohol en gång i månaden eller oftare. Bland flickorna är siffran 48 procent. Det är den näst högsta siffran.

17 procent av pojkarna hade använt narkotika de senaste fyra veckorna. Det är den högsta siffran i Stockholm. 10 procent av flickorna hade testat narkotika.

41 procent av flickorna röker även dagligen eller ibland. 38 procent av pojkarna röker.

139 pojkar och 133 flickor i årskurs 2 i gymnasiet på Östermalm har svarat på enkäten.