Bäver fällde träd vid Igelbäcken

En sådan här trädfällning behöver bara ta en natt om man är bäver.
En sådan här trädfällning behöver bara ta en natt om man är bäver.

Järvafältet Ett väl utfört arbete, anser förmodligen den bäver som med stor ihärdighet till sist lyckades fälla trädet vid Igelbäcken i närheten av Akalla.

Jörgen och Maj-Britt Tjärnberg fotograferade det gedigna hantverket, eller ska vi säga tandverket, och imponerades av att bävern verkar ha funnit vägen tillbaka till Järvafältet. De är dock inte först med bäverobservationer. Så tidigt som 2012 skrev Mitt i om Lotta Leionhufvud som till och med lyckades få syn på några livs levande individer cirka 400 meter från Kista science t ower.

Maj-Britts och Jörgens observation visar hur som helst att stammen är livskraftig.