Unga får jobb på Fristad sjukhem

Två ungdomar kommer att få jobb på Fristad sjukhem i Bromsten.

Under helger och lov ska de hjälpa de gamla till en meningsfull vardag.

Högläsning ur en bra bok, några rundor kortspel eller en långpromenad en solig dag. Den typen av aktiviteter kan de boende på Fristads sjukhem få från och med i sommar.

Två ungdomar kommer att anställas i Stockholms stads nya projekt med ungdomsbesök.

– Vi borde naturligtvis ha gjort det här för länge sedan, men vi gör det nu i alla fall, säger Ole-Jörgen Persson, moderat gruppledare i Spånga-Tensta stadsdel.

Kostnaden för projektet är nämligen inte stor. För Fristad sjukhems del handlar det om 75 000 kronor. För dem beräknas två ungdomar kunna besöka boendet under två timmar en gång i veckan under 40 veckor. Ungdomarna ska få marknadsmässig lön och förhoppningen är att besöksverksamheten blir permanent.

När året, och pengarna, är slut ska verksamheten utvärderas. Sedan kan projektet eventuellt komma att permanentas.

Ole-Jörgen Persson hoppas att alla boenden i stadsdelen vill vara med.

– Vi ser bara fördelar med det här. De äldre får en roligare fritid och det blir en chans att bygga broar mellan generationerna.

Dessutom hoppas Stockholms stad kunna locka några unga att satsa på en framtid inom äldreomsorgen.

– Det här är inget arbetsmarknadsåtgärd, men det är naturligtvis en bra början för att komma in på arbetsmarknaden. Speciellt för den som är intresserad av äldre, säger Ole-Jörgen Persson.

Fakta

Studenter kom med idén

Stockholms stad satsar tre miljoner kronor under året på att ge äldre- och omsorgsboenden en mer meningsfull fritid.

Ungdomarna ska inte göra ordinarie sysslor utan förgylla vardagen.

Iden kommer från företaget Ung omsorg som startades av några studenter för tre år sedan.