Unga fick inte besluta om flytt

HANINGE Förra måndagen stängde ungkulturhuset Lakeside vid Rudan. Flytten går till gamla Jordbromalmsskolan där verksameten ska öppna igen i maj. Samtidigt fortsätter protesterna mot beslutet, som kultur och fritid motiverar med sitt budgetunderskott på drygt 10 miljoner och ett för lågt besöksantal.

Haninges ungdomsråd tar upp flyttbeslutet av Lakeside vid ett möte den 25 mars. Flytten av Lakeside skedde utan att ungdomarna fick vara med i beslutsprocessen. Även Åbygården tros behöva flyttas, på grund av bostadsbyggande, och delar av Brandbergsgården är aktuella för flytt in i Brandbergsskolan.