Min lokala hjälte

Unga på Östermalm röker och dricker mest i stan

Fältassistent Conny Karlsson
Unga på Östermalm röker och dricker mest i hela Stockholm. Men utvecklingen går ändå åt rätt håll, tycker Conny Carlsson, preventionssamordnare på Östermalm.
Unga på Östermalm röker och dricker mest i hela Stockholm. Men utvecklingen går ändå åt rätt håll, tycker Conny Carlsson, preventionssamordnare på Östermalm.

Det är siffror från ”Stockholmsenkäten” som vartannat år görs bland niondeklassare och gymnasielever i andra ring. Ett hundratal frågor om bland annat psykisk hälsa, alkoholvanor och rökning ställs till nära 10 000 unga, varav 450 på Östermalm.

På Östermalm trivs man i regel bra i skolan och är jämförelsevis lycklig med livet. Men det finns en del som sticker ut i stadsdelen.

Tjejerna i stadsdelen röker och dricker till exempel mest av alla i Stockholm. Och den totala mängden alkohol som dricks av niondeklassare är även den högst på Östermalm.
Men Conny Carlsson, preventionssamordnare på Östermalm, tycker att siffrorna pekar åt rätt håll.

– 1972 var Östermalm sämst i alla kategorier. Men över tid väljer fler och fler att inte röka och den totala alkoholkonsumtionen minskar jämfört med tidigare och det gläder mig faktiskt.

– Vi måste se förutsättningarna här i stadsdelen och jämföra med tidigare år. Vi kan inte jämföra oss med ytterstan. Man gör som sina föräldrar och det finns en kultur på Östermalm och innerstan att dricka vilket gör det svårare för de unga att avstå.

Cannabisanvändandet har varit ett annat orosmoln på Östermalm tidigare. Men i årets enkät ser man att fler unga visserligen har haft möjlighet att prova droger, men att det ändå inte är fler som valt att prova jämförts med tidigare år.

– Det är svårt säga vad beror på. Kanske är det vårt arbete i skolor och med unga. Men det är också viktigt att det kommer hemifrån att det inte är okej att röka cannabis.

Annat som går att utläsa av svaren är att unga östermalmare inte använder falsklegg lika mycket längre, men allt fler killar i nian på Östermalm ibland bär vapen. De unga känner sig också jämförelsevis trygga jämfört med i många andra stadsdelar. Men samtidigt svarar fler killar att de känt sig allvarligt hotade någon gång, och att allt fler svarar att de har blivit rånade.

– Vi ska prata med säkerhets- och trygghetssamordnare om det för det är inte bra. Fler killar känner sig allvarligt hotade, femton procent. Det är högst i stan och en dubblering sedan 2012. Vad det beror på vet jag inte, men det kan hänga ihop med att allt fler killar blir bestulna, säger Conny Carlsson.