Unga ska få träffpunkt

Helenelund Unga i Helenelund kan se fram emot en ny mötesplats i höst.

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem, Kummelby kyrka och Somaliska föreningen har träffat en överenskommelse om en träffpunkt för ungdomar i centrala Helenelund.

En tänkbar verksamhet, förutom den sociala gemensakpen, är läxhjälp.

Bakgrunden är ett dialogmöte för något år sedan där det framkom att ungdomar inte hade någonstans att vara på fritiden.