Unga ska förmås gå klart gymnasiet

När Kochar Mottaleb först kom till Sverige när han var 16 år ville han bara jobba. Efter flera år på McDonalds vill han nu komma vidare och deltar i det nya projektet Unga & vuxna, som ska hjälpa ungdomar utan gymnasieutbildning till utbildning och jobb.
När Kochar Mottaleb först kom till Sverige när han var 16 år ville han bara jobba. Efter flera år på McDonalds vill han nu komma vidare och deltar i det nya projektet Unga & vuxna, som ska hjälpa ungdomar utan gymnasieutbildning till utbildning och jobb.
Fler elever från Värmdö kommun hoppar av gymnasiet än ungdomar från övriga länet. Nästan 250 ungdomar i kommunen är sysslolösa och saknar fullständig gymnasieutbildning.

Det nya projektet Unga & vuxna ska hjälpa ungdomarna att hitta rätt.

Kochar Mottaleb kom till Sverige för fyra år sedan. Han började plugga på Gustavsbergs gymnasium (G2). Efter några månader tog det stopp.

– Jag tänkte bara att jag ville jobba – för att hjälpa min mamma och familj i Kurdistan, säger han.

Kochar är en av de många unga Värmdöbor som saknar fullständig gymnasieutbildning.

I Värmdö hoppar störst andel elever av jämfört med resten av länet samt genomsnittet för hela landet. År 2011 hade sex procent av de gymnasieelever som bor i Värmdö avbrutit sina studier inom ett år efter att de påbörjat dem.

Enligt statistik från förra läsåret fullföljde knappt 80 procent av gymnasieeleverna i kommunen sina studier inom fyra år – en siffra som även den är lägre än Sveriges genomsnitt.

Det finns flera anledningar till avhoppen.

– De flesta trivs i skolan, men orkar bara inte sitta i skolbänken längre, säger kommunens ungdomsuppföljare Ylva Östfeldt.

Hon menar att många även har valt fel program.

Ylva Östfeldts uppdrag är att få ungdomarna tillbaka till studierna efter ett avbrott. För att fånga upp fler elever ska gymnasieuppföljningen utökas.

I dagsläget jobbar Ylva med elever som redan hoppat av, men nu ska de fångas upp tidigare.

Kommunens Centrum för arbete och studier (Cas) startar projektet Unga & vuxna nästa vecka. Ett 70-tal Värmdöbor mellan 16 och 29 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och är sysslolösa ska delta under året.

– Vi ska aktivera dem och vägleda dem mot studier, praktik eller arbete – men det viktigaste är att de ska fullfölja sina gymnasiestudier, säger arbetsförmedlaren Peter Eliasson, som leder projektet tillsammans med studievägledaren Marika Dozzi.

Kochar är en av deltagarna. Efter en kortare anställning på McDonalds förstod att han att han aldrig skulle kunna komma vidare i arbetslivet utan att lära sig bättre svenska. I höstas började han studera SFI och har snabbt betat av tre nivåer.

– Om jag lär mig bra svenska kan jag vidareutbilda mig, säger han.

Genom projektets orienteringskurs ska Kochar nu få lära sig att skriva ett cv och öva på att göra arbetsintervjuer – han vill ha ett extrajobb.

Deltagarna ska också få gå på föreläsningar i samhällskunskap och lära sig att handskas med sin ekonomi. Det ska vara svårt för deltagarna att falla ur projektet.

– Det blir täta uppföljningar och en personlig kontakt mellan oss och deltagarna, säger Peter Eliasson.

Så fort ungdomar hittar en utbildning, praktikplats eller ett jobb, ska de bli slussade dit.

– Ett av målen är att de som deltar inte ska hamna mellan stolarna hos någon myndighet, säger Peter Eliasson.

Unga & vuxna, som finansieras av Samordningsförbundet i Värmdö, är ett samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen.

De orkar bara inte sitta i skolbänken längre.Ylva Östfeldt ungdomsuppföljare