Unga ska lockas till Tyresös vårdjobb

Lovisa Malm 26 år, är undersköterska i Tyresö. Hon tycker att yrket kan rekommenderas ”Jag tycker att vården ofta svartmålas. För mig är det här ett jätteviktigt arbete. Jag tycker om att få ge till andra, hjälpa och göra folk glada. Det ger mig något”, säger hon.
Lovisa Malm 26 år, är undersköterska i Tyresö. Hon tycker att yrket kan rekommenderas ”Jag tycker att vården ofta svartmålas. För mig är det här ett jätteviktigt arbete. Jag tycker om att få ge till andra, hjälpa och göra folk glada. Det ger mig något”, säger hon.
Fler behövs i vården när Tyresöborna åldras.

Behovet av ny vårdpersonal är skriande. 500 ska anställas på tio år.

– Utmaningen är att hitta folk. Ungdomarna står inte i kö att gå vårdlinjen, säger Fredrik Saweståhl (M).

De äldre blir allt fler i Tyresö – och detta i mycket högre takt än i landet i övrigt.

Förra året fanns drygt 7 500 personer över 65 år i kommunen. År 2013 förväntas den siffran ha stigit till 10 400. Allra mest ökar antalet pensionärer som är 80 år eller äldre.

Det ställer tuffa krav på vård och omsorg av äldre i Tyresö.

I dag är Tyresös alla platser i vård- och omsorgsboenden för äldre belagda.

Det behöver skapas nya platser på äldreboenden. Dessutom måste både kommunen och de privata vårdgivarna ge sig ut och ragga personal.

Inom de närmsta tio åren räknar kommunen med att det behövs anställas cirka 500 personer inom äldrevården i Tyresö.

– Utmaningen är att hitta folk, oavsett om det är i privat eller kommunal regi. Ungdomarna står ju inte direkt i kö för att gå vårdlinjen, säger Fredrik Saweståhl, (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun.

Men socialchefen Åsa Danielsson är hoppfull.

– Vi behöver fylla många platser och det är utmaning men jag har ingen mörk bild, säger hon.

Enligt henne är vårdyrkets status på frammarsch och hon tror att lönerna kommer att lyfta i framtiden.

– Jobbet kommer att kräva mer och mer och bli mer avancerat, säger hon.

Hur ska då Tyresö kommun lyckas med konststycket att anställa så många?

– Ur vårt perspektiv handlar det om att jobba på och vara en så bra arbetsgivare som möjligt, säger Fredrik Saweståhl.

Tyresö kommun har som målsättning att bli en attraktiv arbetsgivare, som de anställda är nöjda med och där personal stannar kvar länge. I den nya kommunplanen, som antogs 16 juni, är detta ett av målen.

För vårdpersonalens del innebär det, enligt Fredrik Saweståhl att de anställda ska erbjudas en bra lön, att man ska ha inflytande över sin arbetssituation, att det går att undvika deltidsfällan och att personalen får möjlighet till utveckling och utbildning.

En av dem som jobbar i äldrevården i Tyresö är Lovisa Malm som är undersköterska på Ängsgården. Hon gillar sitt jobb men tycker generellt att lönerna borde öka för att fler ska lockas till yrket.

– Vi jobbar trots allt med människor och det är jätteviktigt.

Ungdomarna står ju inte direkt i kö för att gå vårdlinjenfredrik saweståhl (M) kommunstyrelsens ordförande

Fakta

Planerade nya äldreboenden i Tyresö