Unga vill ha mer inflytande

Vallentuna Lokala mötesplatser, möjlighet till fler idrottsaktiviteter och mer inflytande i politiken. Det är vad 2011 års Lupp-undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), visar att unga i Vallentuna vill ha och saknar. Nu ska fritidsnämnden börja planera sin framtida verksamhet för att kunna möta ungdomarnas önskningar och behov.

Elever i årskurs 8 och gymnasiets år 2 svarade på enkäten. Syftet är att kommunen ska få bättre kunskap om sina unga.