Ungas rökning ska halveras på tre år

Flickor på Södermalm röker mest i stan. Och få skolor jobbar med att minska det.

Med en ny handlingsplan ska man 2016 ha halverat antalet rökande ungdomar.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat röker nästan varannan flicka i gymnasiet på Södermalm. Siffran ligger tio procentenheter över snittet i stan och är den högsta i hela Stockholm. Och bland pojkarna i samma ålder röker drygt en tredjedel.

Siffrorna är från 2012, men redan i Stockholmsenkäten 2008 såg man att rökningen bland unga på Södermalm ökade dramatiskt, stick i stäv med rökningen bland vuxna som går ner.

Resultaten fick Södermalms stadsdelsförvaltning att anställa antirökexperten Olle Sjögren som tillsammans med Fatima Abaas har kartlagt hur det ser ut i stadsdelen.

Utgångspunkten var att prata med dem som arbetar med ungdomar, som skolor, fritidsgårdar, ideella föreningar och föräldraföreningar, för att få en uppfattning om vad ungdomar får för information om rökning, förutom det de ser i filmer.

Resultatet var nedslående.

– Undersökningar visar att ungdomar inte alls får lika mycket kunskap om rökning och tobak som unga fick för 10–15 år sedan. Skolorna är så pressade i dag med rapporteringskrav och handlingsplaner så de mäktar inte med att jobba intensivare med tobak. Det prioriteras bort, säger Olle Sjögren.

Nu har han och Fatima Abaas tagit fram en handlingsplan som ska minska rökningen.

– Vi ska leta eldsjälar på skolorna som vill ta tag i det här. De erbjuds att gå en utbildning om hur man på föräldramöten informerar föräldrar om hur de kan hjälpa och stötta sina barn att inte röka, för det här är framför allt ett föräldraansvar, säger Olle Sjögren.

Alla har inte föräldrar som är engagerade, hur ska ni stötta de ungdomarna?

– Tanken är att vi ska göra ett register med alla som jobbar med unga, som vill vara med, och skicka ut nyhetsbrev med tips, information, utbildningar och policys. På så sätt kan de också få idéer från varandra.

Det kan exempelvis röra sig om att låta ungdomar själva ta fram information om rökning och tävla i vem som gör den bästa kampanjfilmen mot rökning.

– Vi måste få unga att förstå att de blir lurade att hamna i ett missbruk.

I planen ingår också att unga som vill sluta röka ska få hjälp. Dels genom att söka upp skolsköterskan för att få motiverande samtal, men också genom att läsa Allen Carrs bok ”Äntligen icke rökare! – det enkla sättet att sluta” som kommer att finnas på varje skola.

Stadsdelsförvaltningens mål är att rökningen bland Söders ungdomar ska ha halverats år 2016.