Ungdomar i Sollentuna ska finna lugn och ro med mindfulness

En kurs i mindfulness ska hjälpa ungdomar i Sollentuna att finna sinnesro.
En kurs i mindfulness ska hjälpa ungdomar i Sollentuna att finna sinnesro.
Psykisk ohälsa och stress är ett växande problem bland unga. Nu startar ungdomsmottagningen i Sollentuna en kurs i mindfulness för att lära ungdomar att vara här och nu.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar, och kuratorn Linda Yrmark i Sollentuna möter dagligen ungdomar som både mår dåligt och är stressade.

– Det ställs mycket krav på prestation idag. Du ska vara lyckad och må bra hela tiden, och de där andra sakerna som hör livet till finns det inte riktigt utrymme för. I det tror jag det blir mycket stress och press, säger hon.

Mindfulness kan översättas som medveten närvaro och kan närmast liknas vid meditation. Grundtanken är att öva på att vara här och nu, genom att exempelvis bara fokusera på sin andning och försöka rensa bort alla andra tankar.

– Men mindfulness är väldigt upplevelsebaserat och kan vara ganska svårt att beskriva med ord. Det känns jätteroligt att få vara med och göra det här.

Kursen i mindfulness ordnas av ungdomsmottagningen i Sollentuna och startar den 15 mars. Den består av fyra tillfällen där ungdomarna tillsammans får lära sig grunderna i mindfulnes.

– Mindfulness är ett bra exempel på verktyg att hantera stress, och för att lära sig att vara här och nu. När man bara tänker framåt hela tiden finns det en risk att man tappar bort vad man egentligen vill.