Ungdomar kan bli sopvakter

Stockholm Miljöförvaltningen i Stockholm är missnöjd med hur återvinningen sköts. Nu tillsätts en ny utredning för att få bukt med problemet. Bland förslagen finns att låta sommarjobbare kontrollera tömning och städning kring stationerna.

Sommarjobbarna skulle också kunna fungera som återvinningsvärdar, som hjälper folk att sortera rätt och svara på återvinningsfrågor.