Ungdomar kastade sten och sparkade på bil

BLACKEBERG Två vittnen observerade ungdomar­ som kastade sten och sparkade på en bil i Blacke­berg i onsdags kväll. Sedan försvann de i riktning mot Råcksta träsk.

Ett av vittnena kände igen ungdomarna som ett gäng som brukar röra sig i området.

Polisen upptäckte senare ytterligare en sönderslagen bil. Det är oklart om vandalismen har samband med stenkastningarna i grannstadsdelarna.