Ungdomar lär oss sopsortera

Stockholm Miljöförvaltningen i Stockholm är missnöjd med hur återvinningen sköts.

Nu tillsätts en ny utredning för att få bukt med problemet och bland förslagen finns en åtgärd som går ut på att låta sommarjobbare kontrollera tömning och städning kring återvinningsstationerna.

Sommarjobbarna skulle också kunna fungera som återvinningsvärdar: någon som hjälper folk att sortera rätt och svara på allmänna återvinningsfrågor.