Ungdomar ska stoppa langning

David Erzberger och Santiago Perez har varit med i Unga för unga i ett och ett halvt år. De tycker att deras uppdrag att förhindra lagning är viktigt.
David Erzberger och Santiago Perez har varit med i Unga för unga i ett och ett halvt år. De tycker att deras uppdrag att förhindra lagning är viktigt.
Alkoholen florerar bland tonåringar och butiker säljer tobak till minderåriga.

Nu sätter polisen ner foten och tar hjälp av ungdomarna själva för att stoppa langningen.

När Lokaltidningen Mitt i träffar närpolis Björn Svensson rustar han och hans kollegor inför den stundande Valborgshelgen. En populär helg för ungdomar. En intensiv jobbhelg för polisen. Inte minst på grund av langning.

– Vuxna som langar tror att de gör ungdomarna en tjänst. Sedan ser de inte konsekvenserna av det. Men det gör vi. En valborgsmässoafton hade vi både grov misshandel och våldtäktsfall, säger närpolis Björn Svensson.

Det var då polisen bestämde sig för att sätta ner foten. Lagningen skulle stoppas.

– Vi höll span utanför systembolaget. Många av dem vi såg langa då blev straffade för det. Men nu tycker vi att det är bättre att vi ­visar oss, i stället för att hålla span.

Nu tar polisen hjälp av ungdomarna själva för att förhindra att unga får tag på alkohol. Santiago Perez och David Erzberger, båda 17 år, är med i volontärgruppen Unga för unga.

De hjälper till genom att dela ut information om langning och finnas nära till hands på platser där ungdomar ofta träffas, till exempel vid Lillsjön.

– Det är ju inte meningen att vi ska agera poliser eller förstöra för ungdomarna. Vi ska finnas till hands när det behövs. Det är lätt för ungdomar att få tag på alkohol här. Man kan se många gå omkring med det, säger Santiago Perez.

– Vet ungdomarna om att det är fest om en vecka kan de flesta fixa alkohol innan dess utan problem.

Han tycker att arbetet med att stoppa langningen är viktig.

– Har man inte åldern inne ska man ju inte dricka. Så enkelt är det. I ung ålder skapar alkohol bara problem.

David Erzberger håller med.

– Det känns som om det går nedåt i åldrarna. Jag har hört om folk som sett 12-åringar vara ute och dricka. Jag vill hjälpa till att förhindra det.

Samtidigt som polisen gör sitt för att förhindra langning, har länsstyrelsen hittat brister i kommunens tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen.

Bristerna som gäller alkoholtillsynen förekommer även i andra kommuner och anses inte särskilt allvarliga. Tobakstillsynen är det däremot sämre med.

– Vi hade kunnat rikta kritik eller allvarlig kritik mot kommunen, men det gjorde vi inte. De är alltså inte helt underkända, men det kunde vara mycket, mycket bättre, säger Suzanne Bengtsson, tillsynshandläggare på länsstyrelsen.

Hon anser att kommunen borde göra fler besök i butiker som säljer tobak, för att kontrollera att de inte säljer till minderåriga.

– De har inte kollat alla butiker. Inte heller har man kollat hur det ser ut på skolgårdar, som ska vara en rökfri miljö, säger Suzanne Bengtsson.

I sitt beslut skriver länsstyrelsen att tillsynen snarast måste förbättras.

Att kommunen inte har någon heltidsanställd personal som arbetar med dessa frågor kan vara en av orsaken till bristerna, tror Johan von Seth som är kommunens tobaks- och alkoholhandläggare på halvtid.

– Tobakstillsynen har varit lågprioriterad, ja. Vi har jobbat mycket mer med restaurangtillsynen. Men vi tar till oss kritiken och kommer att förbättra det.

Fakta

Langning kan ge fängelse

Att langa betyder att illegalt förse minderåriga personer med droger och alkohol.

Det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år. Folköl får inte säljas till ungdomar, och på restaurang måste man ha fyllt 18 år för att köpa alkohol.

Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år och fyra års fängelse vid grovt brott.

En färsk undersökning från försäkringsbolaget If visar att var femte 15–17-åring som planerade att dricka sig berusad på Valborg tänkte köpa alkoholen av langare.

Källa: Polisen