ANNONS

Ungdomens hus drar ut på tiden

Kulturhuset i Kungsängen
Kulturhuset i Kungsängen är en av de platser där den nya verksamheten kan hålla till.
Att hitta en lokal för Ungdomens hus har inte varit det lättaste. Till hösten väntar en mobil lösning.
ANNONS

På hösten 2015 fick kultur- och fritidskontoret uppdraget att utreda frågan om ett nytt Ungdomens hus i Upplands-Bro. Med hjälp av referensgrupper med ungdomar och studiebesök i andra kommuner togs ett förslag fram för hur verksamheten borde bedrivas.

I rapporten finns förslag om café med scen, replokaler, filmrum, studierum och dansstudio för att nämna några exempel. Betoningen ligger på kulturverksamhet och att ungdomarna själva ska vara med och forma den. Målgruppen är unga mellan 15 och 20 år.

Bör ligga i Kungsängen

Rapporten visar också att Ungdomens hus bör ligga i Kungsängen nära gymnasiet och pendeltågsstationen, och utifrån det har kultur- och fritidskontoret haft i uppdrag att hitta en passande lokal.

– Tyvärr har vi inte hittat någon ledig lokal, men vi håller ögonen öppna. Det är lokalbrist i kommunen, säger Bo Sundqvist som är kultur- och fritidschef.

Rekryterar kulturproducent

För att ändå kunna komma igång med en ungdomsverksamhet för målgruppen håller man nu på att rekrytera en kulturproducent. Den personen ska jobba med olika kulturprojekt tillsammans med ungdomar.

– Det kan vara att ordna en konsert, göra en teateruppsättning eller hålla workshops inom olika områden. Det är inte bestämt, utan ungdomarna ska själva vara med och föreslå verksamhet när vi kommer igång, säger Bo Sundqvist.

Verksamheten kan starta till hösten i samband med skolstarten. Istället för att ha en egen lokal kommer verksamheten att bedrivas på olika platser i kommunen som till exempel Kulturhuset, Brohuset och Kulturskolan.

Bygga nytt

Jakten på en lokal fortsätter dock, och det finns en långsiktig idé om att bygga eller bygga om en lokal som ska vara väl anpassad till verksamheten.

– Vi måste börja med att inventera de lokaler vi redan har för att se hur vi kan använda dem på ett effektivare sätt. När vi har gjort det får vi se för framtiden om det behöver byggas nya lokaler, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

ANNONS

Då kulturskolan också är i behov av nya lokaler kan det bli aktuellt att titta på en gemensam lösning för den och Ungdomens hus.

– Det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta ett helhetsgrepp om hela Ekhammarområdet och det jobbar vi med just nu, säger Camilla Janson.