Ungdoms-gård får tjejprofil trots kritik

nyheter Det blir en ungdomsgård med tjejprofil i Hjulsta. Målet är att minst 60 procent av alla besökande ungdomar ska vara flickor.

Men när beslutet klubbades igenom under förra stadsdelsnämndsmötet var det under motstånd från den borgerliga oppositionen.

Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, menar att en enig nämnd välkomnar en ny fritidsgård, men att kritiken handlar om riktlinjerna för hur den nya verksamheten ska vara utformad. Däremot vill man inte att fritidsgården har en profil som utgår från besökarnas kön.