Ungdomshuset en flopp

Fiket i gymnasiet är en av lokalerna som skulle kunna användas i ungdomsverksamheten om Nova flyttar in.
Fiket i gymnasiet är en av lokalerna som skulle kunna användas i ungdomsverksamheten om Nova flyttar in.
Sex miljoner kronor vill fritidsförvaltningen satsa på en flytt av ungdomshuset Nova.

Pengarna ska användas till att anpassa gymnasiets lokaler för verksamheten.

För 10 år sedan slogs portarna upp för ungdomshuset Nova. Tanken var att skapa en central plats för unga, med allt ifrån replokaler, scen och skatehall, till café och en plats att bara umgås på.

Huset öppnades, men ungdomarna dök aldrig upp.

– Vi tänkte att det skulle bli lite som Fryshuset inne i stan. Men det blev inte en sådan jättegrej som vi hoppats på, säger Åke Uddén (C), fritidsnämndens ordförande.

Varför verksamheten inte fungerat, vet varken Åke Uddén eller fritidsförvaltningens chef Mats Lennerthson. Men de konstaterar att den stora arrangemangslokalen inte varit ultimat.

– Det känns ödsligt när den inte är full. Den har inte passat för all typ av verksamhet vi driver på Nova, säger Mats Lennerthson.

Både politiker och förvaltning vill flytta verksamheten till Vallentuna gymnasium, en flytt som kan kosta sex miljoner kronor. Pengarna ska användas till att anpassa lokalerna till ungdomsverksamheten.

Exakt vad som skulle behöva göras är ännu inte klart, men möjligheten till kultur­utövande ska finnas kvar. Novas uppdrag har förändrats sedan starten, menar Thomas Lindberg, tillförordnad chef för ungdomsenheten. Det sociala fokuset har blivit allt viktigare.

– Det skulle vara lättare att jobba med det i gymnasiets lokaler. De är mindre och har en mer hemlik känsla, säger han.

Det låga elevantalet på gymnasiet har gjort att flera lokaler står tomma. Att använda dessa i stället för nuvarande, skulle minska kommunens kostnader. Under Novas tio år har drygt 31 miljoner kronor investerats i projektet. Varje år betalar kommunen tre miljoner kronor i hyra, löner och underhåll av lokalerna. 600 000–700 000 kronor av dessa skulle kunna sparas vid en flytt. Investeringen på sex miljoner kronor skulle alltså ta närmare nio år att tjäna in.

– Frågan kvarstår om det är värt miljonerna. Jag är tveksam till att det behövs så mycket, säger Åke Uddén som i dagarna ska få förvaltningens förslag presenterat för sig.

När Nova startade stängdes flera mindre ungdomsgårdar i kommunen. Men nu visar det sig att både föräldrar och ungdomar återigen vill ha närliggande lokala mötesplatser, inte endast en stor i centrum, bekräftar Åka Uddén. Nyligen öppnade fritidsgården Bällstaberg, som fått många besökare.

– Vi tittar på möjligheten att starta fler. Funderingarna går kring Kårsta, Ekeby och Lindholmen, säger Åke Uddén.

Hyreskontraktet för Novas lokaler går ut i början på 2013. Om nämnden går vidare med frågan måste kommunstyrelsen fatta ett beslut innan kontraktet sägs upp.

Fakta

Skulle du vilja ha en ungdomsgård i gymnasiet?

Frida Lenstad:

”Nej. Det skulle kännas som att man går till skolan. Jag vill hellre gå någon annanstans.”
Fredrik Stridlund:

”Nej. Man går i skolan för att lära sig. Risken för att saker blir stulna är större om det kommer andra personer hit på kvällarna.”
Fredrik Kjellman:

”Nej. Jag tror att det kan vara bra att skilja på skola och ungdomsgård. Och risken är att även skolan blir som en ungdomsgård.”
Linda Jacobsson:

”Nej. Man vet ju inte vilka som kommer att vara här. Och jag undrar hur de ska kunna ha så stora fester som de har på Nova idag.”