ANNONS

Fler ungdomsrån i Stockholm men på Värmdö är rånen fortsatt få

rån
Både förra året och året dessförinnan anmäldes tre rån mot personer under 18 år i Värmdö.
Tre gånger så många unga rånas i dag, jämfört med för fyra år sedan.
Varje dag begås i snitt tre ungdomsrån i Stockholm.
På Värmdö är dock ungdomsrånen få.
ANNONS

Allt fler unga rånas i Stockholm.

Från januari till september 2015 rånades 284 unga i Stockholm under 18 år. I år är siffran för samma period 845 – en tredubbel ökning.

De som begår rånen är så hänsynslösa

Pia Sjunnegård Dahlbom, polisen

Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Det innebär i snitt att tre unga personer rånas varje dag i Stockholms län.

Många rån i grannkommunen Nacka

På Värmdö ligger dock ungdomsrånen kvar på en relativt låg siffra. Både förra året och året dessförinnan anmäldes tre rån mot personer under 18 år i Värmdö. Detta enligt Brottsförbyggande rådet, Brå.

Ungdomar från Värmdö kan dock rånas på andra håll. Många går till exempel på gymnasium i grannkommunen Nacka. Där anmäldes 36 rån mot unga förra året.

– Men det är inte bara unga som är skrivna i Nacka som blir utsatta, säger Sofie Ordell, kommunpolis.

I Nacka patrullerar polisen platser där de ser att rånen sker. I närheten av gymnasieskolor, där många unga rör sig, ser Sofie Ordell som en sådan plats.

ANNONS

Unga rånar unga

Typiskt för när unga rånas är att även förövarna är unga, ofta mellan 15 och 17 år. Det säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm.

– Rånen begås ofta av ett stort antal gärningsmän mot en eller två ungdomar, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Råheten är extra bekymmersam enligt polisen.

– Det är väldigt allvarligt, att de som begår rånen är så hänsynslösa, att unga personer blir kränkta och rädda. De som utsätts blir fruktansvärt rädda, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Personrån i Stockholms län

Antal anmälda personrån i Stockholms län, januari–september 2019 respektive 2015

Källa: Brottsförebyggande rådet

Kan bero på färre butiksrån

Att personrånen mot unga skjutit i höjden de senaste åren kan delvis förklaras av minskad kontanthantering i butikerna, tror Pia Sjunnegård Dahlbom.

– Butiksrånen har halverats, då hittar man andra sätt, man behöver pengar och kontanter, man rånar unga pojkar och flickor på jackor, mobiler eller bankkort.

Kan polisen stoppa personrånen mot unga?

– Det är svårt att säga, givetvis vill vi det, det handlar om hot, människor blir kränkta.

Pia Sjunnegård Dahlbom säger att lösningen handlar om lokalt polisarbete. Polisen behöver även vittnen till de här brotten.

– På sociala medier går vi ut och säger till vuxna att iaktta unga i grupp som uppträder avvikande, då kan man ring polisen, inte ingripa själv. Man kan fotografera eller filma på långt avstånd.