ANNONS

Ungdomsrånen ökar i länet – så många rån anmäls på Östermalm

Ungdomsrån.
För 2019 saknar BRÅ siffror på stadsdelsnivå, men 2018 anmäldes 12 rån mot personer under 18 år på Östermalm.
Tre gånger så många unga rånas i dag, jämfört med för fyra år sedan.
Varje dag anmäls i snitt tre ungdomsrån i Stockholm.
På Östermalm rånades i månaden förra året.
ANNONS

Allt fler unga rånas i Stockholm.

Från januari till september 2015 rånades 284 unga i Stockholm under 18 år. I år är siffran för samma period 845 – en tredubbel ökning.

De som begår rånen är så hänsynslösa

Pia Sjunnegård Dahlbom, polisen

Det visar anmälningssiffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Det innebär i snitt att tre unga personer rånas varje dag i Stockholms län.

Unga rånar unga

Typiskt för när unga rånas är att även förövarna är unga, ofta mellan 15 och 17 år. Det säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm.

– Rånen begås ofta av ett stort antal gärningsmän mot en eller två ungdomar, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Råheten är extra bekymmersam enligt polisen.

– Det är väldigt allvarligt, att de som begår rånen är så hänsynslösa, att unga personer blir kränkta och rädda. De som utsätts blir fruktansvärt rädda, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

ANNONS

Personrån i Stockholms län

Antal anmälda personrån i Stockholms län, januari–september 2019 respektive 2015

Källa: Brottsförebyggande rådet

Kan bero på färre butiksrån

Att personrånen mot unga skjutit i höjden de senaste åren kan delvis förklaras av minskad kontanthantering i butikerna, tror Pia Sjunnegård Dahlbom.

– Butiksrånen har halverats, då hittar man andra sätt, man behöver pengar och kontanter, man rånar unga pojkar och flickor på jackor, mobiler eller bankkort.

Legat på liknande nivåer på Östermalm

Men tittar man enbart på Östermalm är utvecklingen mer svårläst. De senaste tio åren har nämligen antalet anmälda rån varit relativt få.

För 2019 saknar BRÅ siffror på stadsdelsnivå, men 2018 anmäldes 12 rån mot personer under 18 år på Östermalm. Vilket kan jämföras med 7 anmälningar under 2017.