Min lokala hjälte

Ungdomsvärdar gör gator och torg trygga

Rinkeby och Tensta har fått 20 nya ungdomsvärdar som ska hjälpa till att skapa trivsel och trygghet i sina stadsdelar.

– Jag tror att vi gör mycket nytta, säger Kürsat Esen, en av de nya värdarna.

Ungdomsvärdar har funnits i Rinkeby, Tensta och Husby i fem år. Genom att vistas ute på gator och torg och på ungdomsgårdar och andra ställen där unga samlas bidrar de till att skapa en lugn och trygg miljö bland sina jämnåriga, särskilt under helger, kvällar och lov.

De ska vara goda förebilder och jobbar nära stadsdelens trygghetsvärdar och fältassistenter.

– Deras jobb är väldigt viktigt, säger Susanne Tengberg, verksamhetschef på stadsdelsförvaltningen.

Intresset var stort tidigare i våras när förvaltningen påbörjade jakten på nya ungdomsvärdar.

Nästan hundra ansökningar kom in till de 20 platserna. De som efter intervjuer valdes ut till jobben har nu utbildats och börjat arbeta. En av dem är Kürsat Esen, 23, från Rinkeby. Han har redan tidigare varit engagerad i sin hemort på flera sätt, och var bland annat nyligen med och nattvandrade under oroligheterna tidigare i vår.

Kürsat Esen sökte jobbet som ungdomsvärd eftersom han gillar att jobba med människor. Han tror att han har en stor fördel inför det nya jobbet i och med att han redan har ett brett kontaktnät i Rinkeby.

– Det känns viktigt att vi kan vara med och stötta när det händer något. Jag känner redan nästan alla ungdomar här i Rinkeby, säger han.

Han tror att ungdomsvärdarna kan ha lättare att åstadkomma många saker där vuxenvärlden har svårt att nå fram.

– Jag har sett att polisen och andra vuxna inte har den retorik som krävs för att nå fram till ungdomarna. Vi fyller en bra funktion och kommer att hjälpa till på ett perfekt sätt. Jag tror att vi gör mycket nytta, säger han.

Susan Tengberg ser också andra mer långsiktiga fördelar med ungdomsvärdarna.

– De får en bra arbetslivserfarenhet och lär sig vad det innebär att arbeta inom stadsdelsförvaltningen. Förhoppningen är att de ska vilja fortsätta arbeta hos oss även i framtiden, säger hon.

Fakta

Finns ute på kvällar och helger

Under de fem år som ungdomsvärdarna har funnits har runt 120 personerr haft jobbet.

Man är anställd för ett år i taget och jobbar i fyra team med blandade åldrar, kön, etnicitet och hemstadsdel.

Arbetet är framför allt förlagt till kvällstid, men vid särskilda evenemang finns ungdomsvärdarna ute på gatorna även dagtid.

Ungdomsvärdarna sorterar under stadsdelsförvaltningens preventionsenhet.

Källa: Rinkeby-kista Stadsdelsförvaltning