Ungdomsvärdarna försvinner från Rinkeby

Ungdomsvärdarna har gjort sitt i Rinkeby. Benjamin Dousa (M) och Karin Wanngård (S).
Ungdomsvärdarna har gjort sitt i Rinkeby. Benjamin Dousa (M) och Karin Wanngård (S).
Ungdomsvärdarna försvinner från Rinkeby. De kommer ersättas av fältassistenter. Om det här kommer leda till en ökad eller minskad trygghet i området råder det delade meningar om.

I tio års tid har ungdomsvärdarna i Rinkeby arbetat för att skapa trygghet och förtroende hos jämnåriga. De har pratat med de som har behövt stöd och försökt snappa upp vad som händer i området. Tanken har varit att de ska skapa trygghet på kvällar, helger och vid särskilda händelser. Men nu är ungdomsvärdarnas tid förbi.

Försvinner på obestämd tid

Nu ska ungdomsvärdarnas uppdrag utvärderas av stadsdelsnämden och därmed läggs projektet ned på obestämd tid. Stadsdelsdirektören för Rinkeby-Tensta är Ulla Thorslund.

– Vår budget för förebyggande arbete för barn och unga har minskat och vi ska istället prioritera kärnverksamheten. Resurserna inom socialtjänstens ungdomsvård har däremot ökat för att vi ännu tidigare ska kunna upptäcka barn som far illa eller unga i riskzon för kriminalitet. För att lyckas samverkar vi ännu närmare med skola och socialtjänst och där har fältassistenterna, som är en del av det förebyggande arbetet, en viktig roll, säger hon.

Fokus kommer nu istället hamna på att behålla, och utöka, högskoleutbildade fältassistenter, enligt Ulla Thorslund. Hon säger också att projektet hade behövt ett omtag, även om det hade funnits utrymme för projektet i budgeten.

– Våra ungdomsvärdar är anställda på timmar. Tanken när vi började med det här projektet var att de ungdomarna som arbetar med det här ska vara ungefär 18-19 år och vara anställda i ett år. De vi har nu har varit anställda en längre period, men istället för ett omtag direkt så utvärderar vi nu hela strukturen.

”Det här är förkastligt”

Karin Wanngård (S) är oppositionsborgarråd och hon ställer sig kritisk till det här beslutet.

– Jag tycker att det här är förkastligt. Det här är det tydliga exemplet på vad skattesänkningar leder till. Nu har 66 miljoner dragits ned på barn och unga. Det är klart att det ger negativa resultat. Nu kommer man dra ned på verksamheten och det är barn och unga som får betala för det här, säger hon.

Att fältassistenter ska ersätta dessa ungdomsvärdar ser inte Karin Wanngård som något positivt.

– Alla delar i det förebyggande arbetet är viktiga. Ungdomsvärdarna sitter på en enorm kompetens och fungerar många gånger som förebilder för ungdomar som har hamnat på glid. Fältassistenterna når ofta en annan typ av ungdomar, säger hon.

Karin Wanngård tror att det här kommer leda till långsiktiga konsekvenser där fler ungdomar kommer hamna i polisens brottsregister.

Tuffa prioriteringar

Benjamin Dousa (M) är ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Han säger att det här beslutet tvärt emot kommer leda till en större trygghet i Rinkeby.

– Vi har beslutat att prioritera kärnverksamheterna. Det innebär att man ibland måste göra tuffa prioriteringar. Men på lång tid tror jag att tryggheten i området kommer att öka som en följd av det här beslutet. Vi kommer nu få en egen social insatsgrupp och satsningen på fältassistenter kommer leda till fler vuxna på stan, säger han.