Unik äng hotas av utbyggd elstation

Flera fridlysta arter hotas försvinna när Vattenfall bygger en transformatorstation på Stora Ängsnäs i Kallhäll.

Det menar Naturskyddsföreningen som slår larm.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om hur stora skogsområden i Görvälns naturreservat avverkas av privata markägare. Nu riskerar ännu ett av kommunens grönområden att försvinna. Den här gången i Stora Ängsnäs.

Vattenfall, som redan har en station intill området, vill bygga ut sin anläggning med en ny och större transformatorstation på ängen i Kallhäll, som en del i projektet Stockholm Ström.

Ängen, som enligt Natuskyddsföreningen funnits där sedan 1600-talet, ligger i anslutning till Molnsättra naturreservat och har fungerat som betesmark i flera år. I mars beslutade kommunstyrelsen att sälja marken på 4 800 kvadratmeter till Vattenfall för 2,4 miljoner kronor. Nu återstår bara ett bygglov.

Men kommunen har missat att ängen innehåller flera rödlistade växter och djur. Bland växterna finns bland annat den fridlysta nattviolen. Om transformatorstationen byggs kan 140 unika växter och 60 djur och insekter försvinna, enligt Naturskyddsföreningen.

– Hälften av de hotade arterna finns i de här ängsmarkerna. I Järfälla finns bara sex ängsmarker och ute i landet utgör de bara någon promille av all mark. Det är väldigt olyckligt om Stora Ängsnäs försvinner, säger Allan Edblom, Järfälla Naturskyddsförening.

De begär att kommunen hittar en ny plats för transformatorstationen.

– Det tar oerhört lång tid att återskapa mark som den här. Det borde vara småpengar för ett bolag som Vattenfall att flytta stationen, säger Allan Edblom.

Ärendet kommer förmodligen att tas upp i länsstyrelsen under hösten.

– Vi ska undersöka vilka värden som finns i marken och avgöra hur vi går vidare. Det är möjligt att vi kan kompensera för den förlorade marken eller välja att bygga stationen på ett sätt så att man bevarar delar av ängen, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör.