Unik gravsättning på kyrkogård

Gamla Enskede På Sandsborgskyrkogården har man nyligen invigt en askgravlund.

Nästan alla som begravs i Stockholm kremeras och vanligtvis läggs askan i en urna som sedan begravs i jorden.

På den nya askskyrkogården kan askan istället spridas med hjälp av vatten.

Sedan får den avlidne en plakett som sätts upp efter gravsättningen i lunden.

Den nya anläggningen kommer från en förlaga i Budapest i Ungern där det är vanligt att gravsätta vid vatten.

Enligt Stockholms stad är den här askgravlunden unik i sitt slag i Sverige.