Unik park i Vasastan offras för lyxbostäder

Med största sannolikhet blir det 55 nya bostäder där Karl Staafs park ligger i dag.

Det blir i så fall det första nybygget i centrala Vasastan på fem år.

Karl Staaffs park ligger i korsningen Regeringsgatan-Birger Jarlsgatan.

Redan i maj 2010 kom det in en ansökan till staden om att få bygga på platsen.

Det är Eriksbergs exploaterings AB som vill bygga 55 bostadsrätter alternativt ägarlägenheter på platsen. Bakom projektbolaget står Veidekke Bostad och Oscar Properties.

Enligt arkitektkontoret Utopia, som 2011 kom med ett förslag på hur man skulle kunna bygga, är tanken att skapa en Manhattankänsla på platsen. Den smala triangelformade glasbyggnaden som skissades upp drog tankarna till Time Square i New York. Arbetet med en ny detaljplan har inte påbörjats.

– Men byggnaden ska förtäta och ge mer stadga åt stadsrummet, säger Ulrika Arph, utvecklingschef på Oscar Properties.

Ni vill bygga ägarlägenheter?

– Eventuellt, men det är för tidigt att säga om det blir så. Vi ser över olika upplåtelseformer.

Kommunstyrelsen har nu godkänt markanvisningen och kommunfullmäktige antas klubba igenom den inom kort.

Kommunen godkänner i så fall att det byggs 55 lägenheter samt ett bottenplan för butiker.

Godkänns det blir det den första markanvisningen för nybygge i Norrmalm på fem år, om man räknar bort ­Hagastaden och bostäderna i Sabbatsberg.

Parken anses ha stort kulturhistoriskt värde och ska därför bevaras genom att flyttas. Parken hette tidigare Spårvägsparken då det fanns en avlösningskiosk för spårvagnspersonal här. Innan dess kallades den Träsktorget.

Det har även funnits en välanvänd skampåle på platsen.

Enligt planen kommer parken att flyttas till andra sidan Birger Jarlsgatan, nedanför Eriksbergsparken, vid korsningen Birger Jarlsgatan-Runebergsgatan. Tanken är att den ska återinvigas lagom till den liberala politikern Staaffs hundraårsminne år 2015.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet motsätter sig byggplanerna. De menar att det är ett oacceptabelt ingrepp i stadsmiljön.

– Om vi bygger bort alla små parker i staden blir det en väldigt tråkig stad att leva i. 55 lyxbostäder kan byggas någon annanstans, säger Daniel Helldén (MP).

Stadsbyggnadskontoret anser att kritiken är överdriven och påpekar att endast 500 av parkens 1 400 kvadratmeter kommer att bebyggas.

171 miljoner kronor tjänar staden om marken säljs. Byggstart beräknas till tidigast år 2016. Första inflyttning till 2018.