Unik uppfödning av maneter

Öronmanet.
Öronmanet.
För första gången har man lyckats föda upp maneter på Aquaria på Djurgården i Stockholm.

Den första kullen av odlade vitprickiga lagunmaneter simmar nu omkring i muséets tropiska utställning.

Aquaria har haft maneter sedan början av 2015 och nu har akvaristen Lisa Vestberg, efter flera månaders försök, äntligen lyckats föda upp maneter.

– En lagunmanet lever bara 7-12 månader och kan vara svår att få tag på. Därför har vi under det senaste året försökt föda upp maneter för att säkerställa att arten alltid finns på Aquaria. Nu har vi äntligen lyckats! Det ger oss möjlighet att berätta för våra besökare om manetens häftiga reproduktionscykel på ett nytt sätt, säger Lisa Vestberg i ett pressmeddelande.

En av utmaningarna med att föda upp maneter är att skapa förutsättningarna för att maneterna ska kunna strobilera det vill säga föröka sig. För att lyckas med det måste vattenflöden, temperaturer, ljus, föda och salthalter vara noga avvägt.

– Nu försöker jag även föda upp öronmaneter. Alla maneter funkar inte likadant, och det kan också skilja sig inom samma art beroende på ljus eller vattenflöde. Det är lite av ett mysterium, fortsätter Lisa Vestberg.

Fakta

Två olika livsperioder

Maneter består till 96 % av vatten.

De har mun och mage men saknar alla andra organ.

De flesta maneter har en livscykel där de har en fastsittande period, så kallad polyp, och en frisimmande period, som medusa.

Polyperna förökar sig genom att strobilera, vilket är fasen då polypen släpper ifrån sig små manetbebisar som sedan växer sig till stora medusor.

Det är medusorna som vi ser flyter med havets strömmar. Medusorna lever sällan mer än en säsong medan polyperna kan leva i flera år.

I dag finns öronmanet (Aurelia aurita) och prickig lagunmanet (Phyllorhiza punctata) på Aquaria.

Källa: Aquaria