Unik utbildning för islamska ledare i Kista

Ailin Abdullah, enhetschef för Zidni, och Abdulkader Habib, rektor på Kista folkhögskola, hoppas att både kvinnor och män ska söka till kursen.
Ailin Abdullah, enhetschef för Zidni, och Abdulkader Habib, rektor på Kista folkhögskola, hoppas att både kvinnor och män ska söka till kursen.
Khadijacenter på Kista folkhögskola är skolans muslimska mötesplats där man kan träffas för att diskutera över en kopp kaffe från fiket.
Khadijacenter på Kista folkhögskola är skolans muslimska mötesplats där man kan träffas för att diskutera över en kopp kaffe från fiket.
Till hösten startar Kista folkhögskola en utbildning i islamsk teologi och ledarskap.

Det är den första utbildningen av sitt slag i Sverige.

- Vi är med och bygger den svenskmuslimska identiteten, säger Abdulkader Habib, skolans rektor.

Kista folkhögskola har varit i ropet den senaste tiden då media skrivit om att skolan startar den första statligt finansierade imamutbildningen i Sverige.

Men Abdulkader Habib, rektor för Kista folkhögskola tycker det är fel att benämna den som en imamutbildning.

Det är en ledarutbildning som finansieras med folkhögskoleanslag.

– Imamen väljs av en församling och är den personen i församlingen som kan läsa Koranen bäst. Man kan inte utbilda sig till imam.

Kursen heter basåret i islamsk teologi och ledarskap och börjar den 1 oktober i år.

Efter basåret finns möjlighet för studenten att fortsätta sina studier i ett teologi- och ledarskapsprogram i upp till fyra år.

Intresset för att söka till kursen har varit stort. Till hösten räknar de med att 25–30 kursdeltagare börjar.

– Vi har sökande från Danmark, England och Norge. Vi märker att det finns ett stort behov av den här utbildningen, säger Ailin Abdullah, chef för folkhögskolans enhet Zidni, skolans institut för arabiska och islamska studier, och ansvarig för den nya kursen.

De vill ha seriösa studenter, och de som har antagits fick först vara med på en intervju.

Kursen är till för både kvinnor och män. Ailin Abdullah säger att det finns många starka kvinnliga religiösa ledare inom islam.

– Vi har bland annat fått hjälp av professor Kamar Oniah Kamaruzaman att sätta ihop upplägget för kursen.

Hon är ansvarig för Center for Muslim World Affairs i Malaysia.

Bland annat ingår Sverigestudier: historia, kultur, institutioner och civilsamhälle, islam och muslimskt liv i Sverige.

– De flesta som blir imamer har fått sin utbildning utomlands och har inte fått möjlighet att sätta in sina kunskaper i ett svenskt sammanhang. Vi har en tydlig värdegrund som utgår från svenska förhållanden i vår utbildning, säger Abdulkader Habib.

Även verksamma imamer ska gå kursen som en fortbildning.

– Vi hoppas på ett samarbete med svenska kyrkan. De har kommit långt i sitt diakoni-arbete.