Unikt graffitikollo för unga vid Flaten

En 40–50 meter lång vägg kommer att sättas upp vid Flatensjön i augusti.

Då hålls ett unikt graffitikollo för ungdomar mellan 15 och 18 år.

Fiske, kanotturer och bad – det är vad många förknippar med kollo. Men kollot som anordnas vid Örnboet mellan den 3 och 5 augusti handlar om något så urbant som gatukonst. 20 ungdomar mellan 15 och 18 år får då chansen att inspireras av landets mest kända graffitikonstnärer.

– Vår ambition är att skapa en oas där ungdomar kan utveckla sin kreativitet utan att behöva tampas med fördomar om konstformen. Graffiti är de här ungdomarnas sätt att uttrycka sig och vi ger dem en plats att göra det på, säger Hugo Röjgård, ordförande för Riksteaterns förening Graffitifrämjandet.

Det är en kontroversiell konstform han värnar om. När Riksteaterns gatukonstarrangemang ”Art of the Streets” förra året skulle hållas i Stockholm fick man inte sätta upp sina reklamaffischer på kommunens kulturtavlor. Den borgerliga majoriteten ansåg nämligen att det stred mot stadens nolltoleranspolicy mot klotter och graffiti.

Lika kompakt är motståndet mot att uppföra öppna och lagliga graffitiväggar i Stockholm. Politikernas argument är att det skulle öka det olagliga klottret. Men enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) finns inget stöd för det.

– Det finns ingen vetenskaplig undersökning som säger att lagliga graffitiväggar leder till mer klotter, men inte heller till mindre, det beror helt på hur man gör det, säger Solveig Hollari, utredare på Brå.

I de fall där lagliga väggar lett till minskat klotter har man samtidigt vidtagit flera andra åtgärder. Som exempel nämner Solveig Hollari Boo Folkets hus i Nacka, där man lyckades minska klottret i stadsdelen med 54 procent efter att ha uppfört en laglig graffitivägg samtidigt som man bjöd in graffitikonstnärer som höll kurser med ungdomar.

Vad anser ni inom Graffitifrämjandet om olovligt sprejande av tags på husfasader och t-banevagnar. Ska man acceptera det?

– Absolut inte. Det finns ingen från oss som argumenterar för att man ska få måla graffiti överallt. Det vi menar är att det bör finnas lagliga väggar där man kan utöva konstformen, säger Hugo Röjgård.

Vid Flatensjön hålls kollot på privat mark och de unga konstnärerna kommer att ha 40–50 meter vägg att måla på.

– Och det finns fortfarande en del kolloplatser kvar, säger Hugo Röjgård.

Det bör finnas lagliga väggar där man kan utöva konstformen.hugo röjgård